Cégtörténet

Társaságunk jogelődje a KSzTerv Épületgépészeti Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság 1995-ben alakult Szekszárd székhellyel, családi vállalkozásként. Tevékenységünk kezdetben jellemzően gázipari, elsődlegesen pébégáz csatlakozó vezetékek, fogyasztói vezetékek és berendezések tervezése volt.

A 2001 évtől kezdődően a hangsúly egyre inkább eltolódott az oktatás, a szakvizsgáztatás és a műszaki szakértői tevékenység felé.

A Társaság székhelyét 2002-től Budapestre helyeztük át, majd 2017-től Gyömrő a székhely.

2006-tól kezdődően a gázipar és a tűzvédelem területén igazságügyi szakértői tevékenységgel bővült profilunk.

2009-től a gáz-és olajipar területén tűzvédelmi műleírásokat / dokumentációkat készítünk, jellemzően a tartályos pébégáz ellátás, illetve olajipari területen közforgalmú és üzemi üzemanyagtöltő állomások terén. Nagyobb ipari létesítmények esetében szintén készítünk tűzvédelmi dokumentációkat, például akkumulátorgyár, mezőgazdasági nagyüzem, szeszgyártás, stb.

Társaságunk 1995 évi alapítása óta egyik gazdasági évben sem könyvelt el veszteséget. A köztartozások, közüzemi díjak, igénybe vett szolgáltatások területén gondosan ügyelünk a számlák megfelelő időben történő kiegyenlítésére, mivel mi is ezt így szeretnénk visszakapni számláink kifizetésénél a másik oldalról…

 

Alapelveink

A társaság működése és jövőképe szempontjából nem csak szólamok szintjén a következő elveket valljuk:

  • Fenntarthatóság: tevékenységeink végzése során igyekszünk minél kisebb mértékben terhelni a környezetet, ez a törekvés például részben elektronikus adattárolásban, részben újrafelhasznált papír alkalmazásában, illetve a „home office” működésben testesül meg.
  • Távmunka: munkatársainknak, bedolgozóinknak lehetőséget biztosítunk az otthoni munkavégzésre, így az otthonos, barátságos munkakörnyezet, kötetlen munkavégzés mindannyiunk számára adott, illetve a környezetet is kíméljük a napi bejárások okozta károsanyag-kibocsátástól.
  • Etikai alapelvek: alvállalkozóink és bedolgozóink munkáját késedelem nélkül kifizetjük. Szakértői feladatainkat részrehajlás nélkül, maximális körültekintéssel és szakmai hozzáértéssel igyekszünk elvégezni.
  • Az élethosszig tartó tanulás jegyében munkatársaink folyamatos továbbképzéséről, tudásuk szinten-tartásáról gondoskodunk, így több új szakirányba is elmozdultunk, illetve részt veszünk szakmai továbbképzéseken.
  • Munkavégzésünk során politikai és világnézeti semlegességet tanúsítunk, természetesen tiszteletben tartva az ellenvéleményeket és eltérő gondolkodásmódokat mind a társaságon belül, mind partnereink, megrendelőink esetében.